Kivenheittoja-blogi

kivenheittoja_pysty

Sote eli sosiaali- ja terveyshuollon uudistus

6.2.2018

Kukaan ei tiedä millainen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta tulee, mutta minä arvaan sen vaikuttavan eniten hallinnollisiin asioihin. Tässä valotan millainen se minun mielestä pitäisi olla hyvin toimiessaan.

Tällä hetkellä työ- ja toimintakeskukset ovat joko kunnallisia tai kuntayhtymien alaisia yksikköjä. Monessa kunnassa myös sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kunnallisia. Pienet kunnat ovat perustaneet yhdessä alueellisia kuntayhtymiä, jotka tuottavat näissä kunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kun sote tulee, silloin kaikki siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille.

Nyt pitää muistaa, että meillä on ollut vuoden voimassa YK:n vammaissopimus. YK:n vammaissopimuksen ja Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa syrjiä vammaisuuden perusteella.

YK:n vammaissopimuksen artikla 19 sanoo: Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus valita missä ja kenen kanssa asuvat. Heillä on oltava saatavissa erilaisia koti- ja asumispalveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että vammaisillakin on oikeus valita missä ja kenen kanssa asuvat, vaikka sote tulee.

Toinen tärkeä YK:n vammaissopimuksen artikla 25 sanoo: Vammaisilla on sama oikeus terveyspalveluihin kuin muilla. Tämän lisäksi vammaisilla on oikeus niihin terveyspalveluihin, joita he vammansa vuoksi tarvitsevat. Tämä Artikla on hyvin tärkeä liityen terveyspalveluihin.

Kolmas tärkeä on YK:n vammaissopimuksen artikla 27 sanoo: Vammaisilla ihmisillä on sama oikeus tehdä työtä kuin muilla. Avoimilla työmarkkinoilla vammaisille on taattava samanlaiset työehdot kuin muille. Heidän työolonsa on oltava yhtä hyvät kuin muilla.

Neljäs tärkeä ja joka kiteyttää minun mielestä sosiaali- ja terveys uudistuksen on YK:n vammaissopimuksen artikla 28, joka sanoo:

Vammaisilla on oikeus sosiaaliturvaan ilman syrjintää.

Vammaisilla ja heidän perheillään on oikeus riittävään elintasoon; ruokaan, vaatetukseen, asuntoon ja terveyspalveluihin.

Kommentit

Kukaan ei ole vielä kommentoinut kirjoitusta.

Kommentoi

Jos haluat kertoa mielipiteesi kirjoituksesta, kirjoita se kommentti-kenttään ja paina lähetä-nappia.