Ajankohtaista

Lausuntoyhteenveto sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 16.1.2012 työryhmän selvittämään tarvetta uudistaa sosiaalihuoltolakiin (710/1982), kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin (519/1977), vammaispalvelulakiin (380/1987) sekä lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) sisältyvää työelämäosallis

Sivut