Ajankohtaista

Ulkoasiainministeriö: Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen hyväksyntä etenee eduskuntaan

Valtioneuvosto antoi 4.12.2014 eduskunnalle hallituksen esityksen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ed

Sivut