Ajankohtaista

VAMPO-seminaari 3.6.2015: Liikkumisen vapaus – esteettömyys ja saavutettavuus liikennepalveluissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää, yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön, Valtakunnallisen vammaisneuvoston VANEn, Liikenneviraston, Trafin ja VR-Yhtymän kanssa Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO:n seurannan aiheseminaarin: Liikkumisen vapaus – esteettömyys ja saavutettav

Lausuntoyhteenveto sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 16.1.2012 työryhmän selvittämään tarvetta uudistaa sosiaalihuoltolakiin (710/1982), kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin (519/1977), vammaispalvelulakiin (380/1987) sekä lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) sisältyvää työelämäosallis

Sivut