Ajankohtaista

Poistumisturvallisuus selvitettävä kesäkuun loppuun mennessä - Vastuu hoitolaitosten ja tukiasumisen poistumisturvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla

Tulipalon uhri kuolee usein, koska ei kykene poistumaan tulipalosta tai havaitsemaan paloa ajoissa. Erityisen suuri riski kuolla tulipalossa on henkilöillä, joiden toiminta- tai havainnointikyky on normaalia heikompi esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi tai ikääntymisen seurauksena.

Perustarpeet eivät ole kauppatavaraa - Vammaisten ihmisten avun ja tuen tarve irrotettava kilpailutuksesta

Uusi EU:n hankintadirektiivi on tullut voimaan ja Suomessa uudistetaan kansallista hankintalainsäädäntöä. Monissa EU-maissa on hyödynnetty kansallista harkintaa ja tunnistettu ne sosiaalipalvelut, jotka on perusteltua irrottaa julkisten hankintojen kilpailuttamisesta.

Sivut