KVANK -neuvottelukunnan työllisyyden ja osallisuuden laatukriteerit on julkaistu.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on toimittanut "Yksi tekijöistä - työllisyyden ja osallisuuden laatukriteerit" oppaan.

Laatukriteerit on laadittu erityisesti vammaisten henkilöiden osallisuutta ja työllistymistä tukeviin palveluihin. Niiden tarkoituksena on tukea palvelun tuottajia kehittämään omaa toimintaansa suunnitelmallisesti laatukriteerien osoittamaan suuntaan.

Laatukriteerit sopivat työ- ja päivätoiminnan palvelun tuottajille, ostajille, käyttäjille sekä valvontaviranomaisille.

Opas on ladattavissa sähköisesti verneristä.

Linkki oppaaseen.