Ajankohtaista

Etelä-Suomen AVI:lta raportti vammaispalvelulain määräaikojen ja henkilökohtaisen avun toteutumisesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto selvitti vuonna 2014 vammaisten henkilöiden lakisääteisten palveluiden ja vammaispalvelulain asettamien määräaikojen toteutumista. Tarkastelun kohteena olivat palvelutarpeen selvittäminen, palvelusuunnitelmien laadinta ja päätöksenteko. Kyselyllä selvitettiin myös,...

Kansainvälinen FASD-päivä 9.9. muistuttaa yhdeksän kuukauden raittiudesta raskausaikana

Keskiviikkona 9.9. vietetään kansainvälistä FASD-päivää, joka muistuttaa maailmanlaajuisesti alkoholin vaaroista raskausaikana. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuutta aiheuttavista syistä länsimaissa. Se on myös ainoa syy, joka olisi 100-prosenttisesti...

Ei mitään rajaa! - kulttuurin ja liikunnan esteettömyys ja saavutettavuus -innofoorumi Helsingissä 29.10.2015

Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO:n seurannan innofoorumi "Ei mitään rajaa! - kulttuurin ja liikunnan esteettömyys ja saavutettavuus" järjestetään Helsingissä 29.10.2015 klo 12-16.Seminaarin lähtökohtana on Vammaispoliittisen ohjelman VAMPO:n 2010–2015 kulttuuria ja vapaa-aikaa koskevien...

STM: Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ratifiointi etenee

STM järjesti 21.8.2015 kuulemistilaisuuden liittyen valmisteilla oleviin kehitysvammalain muutoksiin. Itsemääräämisoikeuslakiluonnos raukesi eduskunnassa viime keväänä, ja nyt ollaan muuttamassa kehitysvammalakia, jotta YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus saataisiin Suomessa...

Jyväskyläläinen pro gradu palkittiin Yhdysvalloissa - Fasilitoinnissa kommunikoi avustaja, ei vaikeavammainen

Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat Marjatta Leppänen ja Ulla Ojalammi saivat Augmentative and Alternative Communication -lehden myöntämän palkinnon vuoden 2014 parhaasta opiskelijoiden tekemästä tutkimusartikkelista.Artikkeli ”Authorship in facilitated communication. An analysis...

Sivut