Psykologiliitto on laatinut suositukset kehitysvammaisten henkilöiden rajoitustoimenpiteiden suunnittelulle ja arvioinnille.

Psykologiliitto on laatinut suosituksen psykologien osallistumisesta kehitysvammalain tarkoittamaan rajoitustoimenpiteiden arviointiin. Suositus muun muassa listaa asiat, jotka rajoitustoimenpiteiden suunnittelussa ja arvioinnissa pitää ottaa huomioon.

Psykologiliitto näkee, että suositukselle on ollut tarvetta. Kunnissa on viime aikoina velvoitettu myös kehitysvammahuollon ulkopuolella työskenteleviä psykologeja osallistumaan rajoitustoimenpiteiden käytön suunnitteluun. Psykologien keskuudessa tämä on lisännyt huolta muun muassa työajan riittävyydestä. Lisäksi huolta on aiheuttanut se, millä edellytyksillä rajoitustoimenpiteiden arviointiin voi ryhtyä.

Rajoitustoimenpiteiden arvioinnin taustalla ovat vuoden 2016 kehitysvammaisten erityishuollon lakimuutokset, joiden tarkoituksena on vahvistaa erityishuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä erityishuollon yksiköissä.

Psykologiliitto näkee, että heidän ammattikuntansa asiantuntemuksen käyttäminen rajoitustoimenpiteiden suunnittelu- ja arviointiprosessissa on erittäin merkityksellistä. Tämän takia psykologien tulee suhtautua tehtävään myönteisesti.

Asiasta uutisoi Psykologiliitto 6.2.2018 (psyli.fi)

Lue psykologiliiton suositukset osallistumisesta rajoitustoimenpiteiden arviointiin täältä.
(http://psyli.fi/files/3860/Suositus_rajoitustoimenpiteiden_ka_yto_n_arvioinnista2.pdf)