Ympäristöministeriön tilaama selvitys: kehitysvammaisten asumiseen kaivataan lisää vaihtoehtoja

Ympäristöministeriön tilaama selvitys kehitysvammaisten ihmisten asumisen yhdenvertaisuudesta on valmistunut. Selvityksen mukaan kehitysvammaiset eivät ole vielä yhdenvertaisessa asemassa muiden tuetuissa vuokra-asunnoissa asuvien kanssa, vaikka monia parannuksia on saatu aikaan.

Selvityksessä verrattiin valtion tuella rahoitettuja kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja asuntohankkeita niin sanottuihin tavallisiin valtion tukemiin vuokra-asuntokohteisiin. Yhdenvertaisuuden toteutumista on arvioitu asumisen eri osatekijöiden, kuten asuntojen sijainnin, asumisen tunnuspiirteiden, asuntoja koskevien määräysten, vuokran ja verotuksen sekä asukkaiden päätöksentekomahdollisuuksien suhteen.

Lue koko tiedote ympäristöministeriön sivuilta:

http://www.ym.fi/fi-FI/Asuminen/Selvitys_kehitysvammaisten_asumiseen_kai