Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Vammaisen tai sairaan lapsen vanhemmat voivat hakea tukea lapsen hoitoon. Edellytykset:

  • lapsi on alle 16-vuotias
  • lapsen vamma tai sairaus on pitkäaikainen
  • hoito- ja kuntoutus aiheuttavat perheelle taloudellista ja/tai muuta rasitusta
  • lapsella on suuri kuntoutustarve

Vammaistuen määrä riippuu lapsen vamman tai sairauden hoidon taloudellisesta tai muusta rasittavuudesta. Hakemuksessa on hyvä kertoa mahdollisimman tarkkaan perheen arkielämästä ja lapsen hoidon sitovuudesta.

Hoitotuen määrät vuonna 2017:

  • Perusvammaistuki 92,14 e/kk
  • Korotettu vammaistuki 215 e/kk
  • Ylin vammaistuki 416,91 e/kk

Vammaistukea voidaan myöntää määräajaksi tai siihen asti kun lapsi täyttää 16 vuotta. Lapsen hoitotuen saamista eivät estä muut etuudet tai korvaukset. Tuen saaminen ei riipu vanhempien tai lapsen tuloista tai varallisuudesta. Lapsen vammaistuki on verotonta tuloa. 1.1.2010 alkaen pikäaikainen laitoshoito ei enää keskeytä vammaistuen maksamista. Laitoshoidon vuoksi keskeytettyä vammaisetuutta aletaan maksaa uudelleen ilman erillistä hakemusta.

Hakeminen

  • hakukaavakkeen saa Kelan toimistosta tai verkkosivuilta
  • mukaan tulee liittää korkeintaan 6kk vanha lääkärinlausunto lapsen terveydentilasta

Perustuu lakiin vammaisetuuksista 570/2007.

Lisätietoa