Asumistuki

Yleinen asumistuki

Asumistukea voidaan maksaa pienituloisille ruokakunnille asumismenojen vähentämiseksi. Tukea voi saada vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunnon kustannuksiin.

Ruokakunta maksaa osan asumismenoista itse, koska asumistuki voi olla korkeintaan 80 % kohtuullisiksi katsotuista asumismenoista, jotka ylittävät omavastuun määrän.

Valtioneuvosto päättää vuosittain omavastuun määrän.

Yleistä asumistukea ei makseta eläkkeensaajille.

Eläkkeensaajien asumistuki

Eläkkeensaajien asumistukea voidaan maksaa Suomessa asuvalle henkilölle, joka saa Kelalta kansaneläkettä tai muita eläkkeitä.

Asumistuen suuruus on 85 % omavastuun ylittävistä kohtuullisista asumismenoista. Asumistuen määrä riippuu asumiskustannusten lisäksi hakijan perhesuhteista, perheen koosta sekä tulojen ja omaisuuden määrästä.

Jos henkilö siirtyy julkisin varoin kustannettuun jatkuvaan laitoshoitoon, Kela voi maksaa eläkkeensaajan asumistukea enintään 9 kuukauden ajan. Edellytyksenä on, että henkilöllä on edelleen asumismenoja.

Opintotuen asumislisä

Asumislisä on osa opintotukea. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Asumislisää saavat lapsettomat, vuokralla asuvat päätoimiset opiskelijat, joilla on oikeus opintotukeen.

Asumislisää voi saada vuokra- tai asumisoikeusasunnossa asumiseen. Tukea saa vain opiskelukuukausilta ja vain sellaiseen asuntoon, josta käsin opiskelija voi suorittaa opintojaan.

Asumislisä on 80 % hyväksyttävistä asumismenoista.

Tuki perustuu asumistukilakiin (So 122), asumistukiasetukseen (So 123), eläkkeensaajien asumistukilakiin (So 103), eläkkeensaajien asumistukiasetukseen (So 104) tai opintotukilakiin 2 §, 14 §, 14a § (Op 601).

Lisätietoa