Diagnoosiin liittyvät ongelmat

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on vaikea asia. Siksi diagnoosin antamista saattaa vaikeuttaa kysymys äidin syyllisyydestä lapsen vammaan. Ilmiöön liittyvät kielteiset tunteet voivat siirtyä myös hoitohenkilökunnan asenteisiin.

Joskus lääkärit kokevat, että vanhempien syyllistäminen haittaisi hoitosuhdetta ja siten vaikeuttaisi lapsen tilannetta entisestään. Osa lääkäreistä ei olekaan halukkaita antamaan diagnoosia, koska he kokevat, että se saattaa leimata sekä äidin että lapsen. FASD-diagnoosien antaminen vaatii erityisosaamista, jota kaikilla paikkakunnilla ei ole saatavissa. Diagnostiikka ei ole helppoa edes kokeneelle alan lääkärille.

Diagnooseilla on ylipäätään kääntöpuolensa: se on tapa luokitella ihmisiä. Diagnoosi voi saada ylikorostuneen merkityksen ihmisen elämässä. Joskus diagnoosilla selitetään myös sellaista, mikä johtuu jostain aivan muusta. Tätä yliselittämistä kutsutaan englannin kielessä termillä overshadowing. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että diagnoosin saaminen ehkäisee lapsen myöhempiä ongelmia.

Diagnoosi antaa selityksen mahdollisesti hankalallekin oireilulle ja lapsen erityisvaikeudet osataan ottaa paremmin huomioon.  Diagnoosi on myös ainakin periaatteessa myös avain yhteiskunnan palvelujen saamiseen ja esimerkiksi kuntoutukseen pääsemiseen.