Fas tietämättään?

Kysymys 

Hei,

Voiko fas olla ilman ulkonäköpiirteitä ja näin ollen olla tietämättään fas?

Vastaus 

Hei,

Lapsen sikiöaikainen alkoholialtistus ei aina näy kasvojen piirteissä. Siksi sikiön alkoholialtistusta voi olla vaikea todeta jos todisteita äidin alkoholinkäytöstä raskauden aikana ei ole. Henkilö voi olla täysin tietämätön oman äitinsä raskauden aikaisesta juomisesta, vaikka hänellä olisikin FASiin liittyviä oireita, kuten tarkkaavaisuuden häiriöitä. Esimerkiksi FASD -kirjon henkilöiden oireet ja ADHD:n oireet ovat usein samantyylisiä ja näin väärindiagnosointia voi tapahtua.

Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen diagnoosikirjoa kutsutaan nimellä FASD. FASD -henkilöiden kirjoon kuuluvat ne, joille on diagnosoitu FAS, PFAS, ARBD tai ARND. Näistä vakavimpana FAS, jonka yhteydessä tavataan kasvuhäiriöitä ja poikkeavia kasvonpiirteitä.

Verneri.netissä on kattava tietopaketti FASDista.

Voit lukea FASD -diagnoseista verneri.netin sivuilta:
http://verneri.net/yleis/fasd-diagnoosi

Jos tarvitset lisätietoa asiasta, sinun kannattaa liittyä Kehitysvammaliiton FASD Suomi -verkostoon. Verkosto jakaa tietoa esimerkiksi Kehitysvammaliiton järjestämistä FASD -koulutuksista, vertaistukiryhmistä niin perheille kuin FASD -kirjon henkilöille. Lisäksi verkosto välittää uusinta tutkimustietoa. Verkostoon kuuluvien henkilöiden tiedot ovat täysin salassapidettäviä.

Kehitysvammaliiton FASD sivut
Liity FASD Suomi -verkostoon
FASD Suomi Facebook

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus