Väitös: Vammainen ihminen käyttää vuorovaikutuskokemuksiaan identiteettinsä rakennusaineina

Ihminen rakentaa identiteettejään sekä käsitystä itsestään ja rooleistaan vuorovaikutuskokemustensa pohjalta koko elämänsä ajan. Arvostetuksi itsensä kokeva vammainen ihminen oppii arvostamaan itseään. Moni vammainen ihminen kohtaa kuitenkin myös vuorovaikutusta, joka viestii hänen oletetusta...

BLOGI: ELÄMÄNMAUSTA TINKIMÄTTÄ

BLOGI: LUETAAN LAKIA