Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen asuntolassa

Kysymys 

Missä määrin asuntolassa asuvan, kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa? Esimerkkinä toimikoot nämä kuvitellut tilanteet:

35-vuotias, lievästi kehitysvammainen Ville alkaa aina hermostuessaan heitellä tavaroita ja huonekaluja ympäriinsä ja yrittää lyödä suunnilleen jokaista samassa rakennuksessa olevaa henkilöä. Voidaanko Ville lukita omaan huoneeseensa rauhoittumaan, jotta vältytään suuremmilta henkilö- ja irtaimistovahingoilta?

27-vuotias Maija herää itsestään joka aamu kello neljän ja viiden välillä, vaikka herätyskello soi vasta klo: 6:30. Maija hoitaa aamupesun omatoimisesti ja pukee päälleen edellisenä iltana valmiiksi valitut vaatteet. Seuraavaksi Maija astuu ulos huoneestaan ja yrittää tunkeutua toisten asukkaiden huoneisiin herättämään heitä ja hoputtamaan heitä aamutoimien tekoon. Asiasta on keskusteltu Maijan ja hänen läheistensä kanssa monta kertaa, mutta se on auttanut vain pariksi päiväksi kerrallaan. Sen jälkeen Maija aloittaa saman homman uudestaan.

Voiko henkilökunta lukita Maijan huoneeseensa ja päästää hänet ulos vasta klo: 6:30, kun hänen herätyskellonsa soi? Tarkoituksena on turvata muiden asukkaiden yhtäjaksoiset yöunet aamuun asti sekä herääminen ja aamutoimien teko jokaisen omien aikataulujen mukaan.

Miten kuvatun kaltaisissa tilanteissa kuuluu toimia? Onko kehitysvammaisen henkilön lukitseminen hänen omaan huoneeseensa sallittua, jos sille on selkeät perusteet ja kyse on korkeintaan 2-3 tunnin mittaisesta ajanjaksosta?

Vastaus 

Hei,

Lähtökohtaisesti rajoitustoimenpiteiden käyttöä on vältettävä. Erilaiset haastaviksi luokiteltavat tilanteet tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan niin, että tilanteesta selvitään mahdollisimman lievillä keinoin ja ilman rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää vain, jos kaikki seuraavat edellytykset tilanteessa täyttyvät:

  • henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia; ja
  • rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä hänen terveytensä tai turvallisuutensa taikka muiden terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka merkittävän omaisuusvahingon ehkäisemiseksi; ja
  • muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia tai riittäviä.

Ensisijaista on pyrkiä ennakoimaan tilanteita ja tekemään mahdollisesti tarvittavia ennakoivia toimenpiteitä. On selvitettävä asukkaan avun ja tuen tarpeet sekä se, miten palveluilla vastataan niihin ilman että tarvitaan rajoitustoimenpiteitä.

Jos rajoitustoimenpiteitä joudutaan käyttämään, on aktiivisesti pyrittävä eroon niiden käytöstä eli etsittävä muita keinoja ratkaista tilanne.

Yleisesti ottaen voi arvioida, että rajoitustoimenpiteiden käytön kriteerit eivät täyty kummassakaan esitetyssä esimerkkitapauksessa. Näin ollen asukkaan pitämistä erillään lukitun oven takana ei voida pitää perusteltuna perusratkaisuna em. tilanteisiin. Äärimmäisissä tilanteissa em. esimerkkiratkaisu voisi rajoitustoimenpiteiden käytön edellytysten täyttyessä toimia tilapäisenä ratkaisuna. Olennaista kuitenkin on, että kyseessä ei voisi olla pysyväisluonteinen ratkaisu.

Molemmissa esimerkeissä tulisi tarkastella sitä, miten henkilöitä voidaan tukea ja vaikkapa elinympäristöä muokata niin, että rajoitustoimenpiteitä ei pääsääntöisesti tarvittaisi.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus