KEHAS-ohjelman hyvät käytännöt

Kehitysvammaisten asumisohjelma (KEHAS) käynnistyi vuonna 2010. Tavoitteena on kehittää yksilöllistä asumista ja siihen liittyviä tukipalveluja.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yhä useammalla on oma asunto. Myös ryhmämuotoisia asumisratkaisuja kehitetään yksilöllisempään suuntaan.

Konkreettisena tavoitteena on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu enää laitoksessa.

Lue lisää KEHAS-ohjelmasta.

Uusia käytäntöjä asumiseen ja palveluihin

KEHAS-ohjelman seurantaryhmä keräsi vuonna 2015 toteutetulla kierroksellaan kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen hyviä käytäntöjä eri puolilta Suomea.

Kehitetyt hyvät käytännöt ovat toimintamalleja, jotka edistävät kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Hyvien käytäntöjen kriteereinä ovat mm.:

  • Käytäntö tukee kehitysvammaisten ihmisten liittymistä lähiyhteisöön. Se edistää vastavuoroisuutta ja muuttaa vammaisen henkilön asemaa lähiyhteisössä.
  • Käytäntö on innovatiivinen. Se ottaa mukaan, innostaa ja kiinnostaa.
  • Käytäntö mahdollistaa voimavarojen joustavan käytön, yksilöllisen räätälöinnin, tarvittaessa myös eri rahoituskanavien yhdistelemisen.
  • Käytäntö hyödyntää ja vahvistaa verkostoja ja kumppanuuksia. Se jakaa voimavaroja eri hallinnonalojen välillä ja lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä asiakkaan parhaaksi.

Hyvät käytännöt on ryhmitelty seuraavasti:

  1. Osallisuutta tukevat käytännöt
  2. Lasten, nuorten ja perheiden asemaa vahvistavat käytännöt
  3. Palvelujen hyvät käytännöt
  4. Asumisen hyvät käytännöt
  5. Yhteistyön hyvät käytännöt