Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeudesta

Kysymys 

Voiko kehitysvammaisen makeisten/sipsien/roskaruuan syöntiä rajoittaa jos taustalla on vaikeahoitoinen diabetes (henkilö ei itse ymmärrä että se olisi omaksi parhaaksi)? Mikä on sopiva käyttöraha jos kehitysvammainen ei itse ymmärrä rahan arvoa?

Vastaus 

Hei,

Kysymyksesi taustatiedoissa ei tullut esille, onko henkilö lapsi vai aikuinen, ja missä hän asuu. Oletamme, että kysymyksesi koskee aikuista henkilöä, joka asuu palveluasumisen yksikössä.

Erityishuoltolakiin nojaten aikuisen henkilön ruokailutottumuksia ei voida rajoittaa vaikka henkilöllä olisikin diabetes. Myöskään rahankäyttöä ei voida rajoittaa lakiin nojaten. Vaikka kehitysvammaisen
henkilön madaltunut ymmärryskyky luo mahdollisesti rajoitteita hänen itsemääräämiskyvylleen,
tekee henkilö viimekädessä itse ratkaisut hänen elämäänsä koskevissa kysymyksissä. Kehitysvammaisuus ei ole syy jättää kuulematta henkilön toiveita liittyen omaan elämäänsä.

Paras keino tukea kehitysvammaisen henkilön päätöksentekoa ja itsemääräämistä on tarjota hänelle tukea kommunikointiin sekä asiaan liittyvää tietoa hänen ymmärtämällään tavalla.
Myös laki velvoittaa tähän. Keskustelkaa henkilön kanssa ruokavalion tärkeydestä diabeteksen hoidossa sekä hänen rahankäytöstään. Jokainen ihminen
pystyy tekemään itseään koskevia päätöksiä kunhan saa siihen riittävästi ja itselleen sopivaa tukea.

Keskustelut on hyvä dokumentoida, koska jos henkilön tekemät valinnat eivät ole hänen hyvinvoinnin kannalta suotuisia, on henkilökunnalla ja omaisilla silloin näyttöä siitä, että asiasta on keskusteltu ja ohjeistusta on annettu.

Vaikeaa kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämiseen liittyvissä kysymyksissä on se, että lähi-ihmisten voi olla hankala hyväksyä kehitysvammaisen ihmisen tekemiä 'ei niin viisaita' päätöksiä.
On kuitenkin muistettava, että ihminen ei ole aina järkevä: kaikki tekevät huonoja valintoja. Myös kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus tehdä virheitä ja oppia niistä.

Lisätietoja itsemääräämisen tukemiseen löydät täältä.

Ystävällisin terveisin,

Verneri.netin toimitus