Kuntoutuskoordinaattori, Pieksämäki, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus Pieksämäellä.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 24.8.2018 kello 15.00 mennessä

KUNTOUTUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄ

Kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Tämän hetkinen sijoituspaikka on aikuisten kuntoutusyksikkö Sataman pienyksiköt Luoto ja Wirta.

Arvostamme erityisesti psykiatrisen hoitotyön osaamista, toimintaterapeutin/nepsy-valmentajan koulutusta ja kokemusta sekä erityisen tuen monipuolista osaamista. Luoto- ja Wirta- yksiköiden toiminnassa toteutuu valmentava työote (neuropsykiatrinen valmennus). Yksiköissä noudatetaan myös soveltuvin osin yhteisöhoidon periaatteita. Kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avopalveluihin. Kuntoutusta tukee Vaalijalan moniammatillinen työryhmä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa www.vaalijala.fi /tyopaikat

Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/ Satama kuntoutuskoordinaattori

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa. Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja antaa
kuntoutusyksikkö Sataman johtaja Seppo Kakkonen puh. 044 3899609 ja
sairaanhoitaja Piia Puolakka, puh. 044 3899738.

Lisätietoja kuntayhtymästä ja kuntoutusyksikkö Satamasta www.vaalijala.fi