Liikkumistaidon ohjaus

Kysymys 

Onko liikkumistaidonohjaus vain näkövammaisille? Eikö kehitysvammaisille ole sellaista tarjolla?

Vastaus 

Hei,

Liikkumistaidon ohjaus on tarkoitettu näkövammaisille henkilöille, mutta myös näkömonivammaisille.
Liikkumistaidon ohjauksen tavoitteena on heikkonäköisen tai sokean henkilön mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen liikkuminen.

Ystävällisin terveisin,
Ulla Ruuskanen,
Ammatillinen erityisopettaja