Mielialahäiriöt

Masentunut mieliala on terveen ihmisen perusreaktio henkiseen pahaan oloon sekä surua ja tuskaa aiheuttaviin elämäntapahtumiin. Pitkään jatkuessaan masennus voi kuitenkin olla sairaus ja pahimmillaan uhka elämälle.

Kehitysvammaisten ihmisten kohdalla mielenterveyden häiriönä masennus on alidiagnosoitu, vaikka se on tiettyjen tunnusmerkkien avulla melko luotettavasti tunnistettavissa. Tyypillistä masentuneelle ihmiselle ovat masentunut ja ärtynyt mieliala sekä kiinnostuksen ja mielihyvän menettäminen.

Masennukseen voi liittyä myös esimerkiksi

  • merkittäviä painon muutoksia
  • unettomuutta
  • liiallista nukkumista
  • psykomotorista estyneisyyttä tai kiihtyneisyyttä
  • arvottomuuden tai syyllisyyden tunteita
  • kuolemaan liittyviä ajatuksia.

Myös kognitiiviset toiminnot muuttuvat, ja tyypillisiä ongelmia ovat ajattelun ja keskittymiskyvyn heikkous sekä päättämättömyys.

Kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä tarkoitetaan masentuneen ja maanisen, ylikierroksille menevän mielialan säännöllisesti toistuvia vaihteluita.

Miten tukea

Mielialahäiriöiden hoito ja kuntoutus edellyttävät usein lääkehoidon, psykoterapian ja psykososiaalisen kuntoutuksen onnistunutta yhteensovittamista, unohtamatta kuitenkaan arkista apua ja tukea. Vakavassa masennuksessa kuntoutuminen on hidasta ja uusiutumisen riski suuri. Siksi moniammatillisen työryhmän tiivis yhteistyö ja tuki sekä henkilölle itselleen että hänen lähihenkilöilleen ovat välttämättömiä.

Lisätietoa