Omien vahvuuksien löytäminen

Alkoholialtistuksesta vaurioituneet henkilöt ovat lapsesta lähtien alttiimpia reagoimaan elämän haasteisiin ja paineisiin masennuksella. Tämä on liitetty toisaalta suoraan alkoholin aiheuttamiin aivojen rakenteellisiin muutoksiin ja poikkeavaan välittäjäainejärjestelmiin. Toisaalta, koska FASD-diagnooseihin liittyy muita heikommat kognitiiviset ja sosiaaliset taidot, masennukselle altistavat epäonnistumisen kokemukset ovat FASD-ihmisillä muita tavallisempia.

Masentuminen ja negatiivisten ajatusten ja minäkuvan muodostuminen on myös koululaisilla herkässä. Lisäksi koulussa vielä tulee herkästi epäonnistumisen kokemuksia eteen. Siksi myös koulussa tulisi keskittyä siihen, mitkä ovat tämän lapsen vahvuudet, joissa hän saa onnistumisen kokemuksia. Tämä voi olla esimerkiksi kuvataidetta, musiikin harrastamista ja niin edelleen. Jokaiselta lapselta löytyy varmasti yksi elämän osa-alue, jossa hän on hyvä.

On tärkeää löytää elämästä onnistumisen alueita ja kokemuksia. Jos ihmisellä on toimintakykypuutteita, on aina riski, että ihminen jää niihin kiinni ja vaarana on, että niistä tulee suurempia asioita kuin mitä ne oikeasti ovatkaan. Olennaista on, että ihminen itse tajuaa omat vaikeutensa, mutta löytää samalla omat menestymisen alueensa.

Jos keskitytään vain vaikeuteen, sen merkitys kasvaa ja siitä tulee itseään vahvistava noidankehä. Tähän kytkeytyvät myös diagnostiikan mahdollisuudet ja riskit: diagnoosin tulisi toimia itseymmärrystä lisäävänä, mutta siitä ei saa tulla kaikkea ihmisen toimintaa määrittelevä leima.