Pankkikortti edunvalvottavalle?

Kysymys 

Hei,

Jos kehitysvammaisella nuorella (yli 18-vuotias) on edunvalvoja, niin tarvitseeko omaa pankkikorttia?

Vastaus 

Hei,

Monilla kehitysvammaisilla ihmisillä on käytössään pankkikortti, käytännössä ei-luotollinen maksukortti eli debit-kortti. Tällainen kortti on lainsäädännössä määritelty lähtökohtaisesti kaikille kuluttaja-asiakkaille myönnettäväksi peruspankkipalveluksi. Lisätietoa aiheesta löytyy esim. Finanssivalvonnan verkkosivuilta. Asiakkaalla on siis vammastaan riippumatta oikeus saada pankilta kortti, jolla hän voi käyttää pankin hänelle (niin ikään ns. peruspankkipalveluna) myöntämää perusmaksutiliä.

Kokonaan toinen asia on, voiko edunvalvoja päättää, että päämies ei jostain syystä saisikaan käyttää käyttövarojaan omalta tililtään tai hänelle nimenomaan käyttövaroja varten avatulta tililtä mm. pankkikorttia hyödyntäen, vaan käyttövarat annettaisiin päämiehen käyttöön jollain muulla tavalla. Tämä toimintatapa on katsottu muutamassa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisussa (esim. EOA:n ratkaisu 7.11.2014, dnro 2511/2/13) poikkeuksellisessa tilanteessa hyväksyttäväksi.

Jos vammaisen henkilön konkreettisessa tilanteessa ei kuitenkaan ole mitään painavaa perustetta sille, että päämies ei voisi nostaa ja käyttää käyttövarojaan omalla debit-kortilla (eli käyttövarat annettaisiin hänen käyttöönsä tai käytettäisiin hänen hyväkseen jollain muulla tavoin, esim. päämies voisi käyttää niitä vain yhdessä asumisyksikön työntekijän kanssa), niin edunvalvojan ei tule kieltää päämieheltä käyttövarojen käyttöä päämiehelle myönnetyllä debit-kortilla.

Ystävällisin terveisin,
Tanja Salisma
lakimies
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry