Rajoitustoimenpiteet ja henkilökohtainen avustaja

Kysymys 

Hei,

Jos henkilökohtainen avustaja hoitaa haastavaa kehitysvammaista lasta perheen kotona, niin saako henkilökohtainen avustaja käyttää rajoitustoimenpiteitä tarvittaessa?

Vastaus 

Hei,

Tässä tapauksessa kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttö ei sallittua. Rajoitustoimenpiteitä ei saa soveltaa kotihoidossa eikä perhehoidossa. Rajoitustoimenpiteiden käyttö on lähtökohtaisesti sallittua ainoastaan laitoshuollon yksiköissä tai tehostetussa palveluasumisessa, missä henkilökuntaa on paikalla kellon ympäri.

Henkilökohtainen avustaja ei myöskään ole kehitysvammalaissa tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joka voi toteuttaa rajoitustoimenpiteitä.

Ystävällisin terveisin,

Verneri.netin toimitus