Rajoitustoimenpiteiden käyttö asuntolassa

Kysymys 

Voidaanko rajoitustoimenpiteitä käyttää ohjatussa asumisessa (ei siis vain autetussa) jos henkilö sellaisessa pärjäisi mutta tarvitsee esim. Poistumisen eston tai ajoittain sitomista/kiinnipitämistä agressiivisuutensa takia?

Vastaus 

Hei,

Ainoastaan sellaisessa asumispalvelussa, jossa henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden voidaan rajoitustoimenpiteitä käyttää.

Kehitysvammalain mukaan lain mukaisia rajoitustoimenpiteitä saa käyttää vain tehostetussa palveluasumisessa tai muussa ympärivuorokautisessa asumispalvelussa/laitospalvelussa.

Voit lukea lisää rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevista säännöksistä THL:n vammaispalvelujen käsikirjasta:

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/itsemaaraamisoikeus/rajoitustoimenpiteet

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus