Sopeutumisvalmennus

Suomessa FASD-lasten perheille sopeutumisvalmennusta on järjestänyt kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus. Kurssit sisältävät asiantuntijaluentoja, ohjattuja vanhempainryhmiä, lastenryhmiä ja perheiden yhteistä kuntoutuksellista toimintaa. Sopeutumisvalmennusta on järjestetty kerran vuodessa.

Sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Kurssit ovat Kelan korvaamia. Vaikeavammaisuus on ollut edellytys sopeutumisvalmennukseen pääsylle. Nykyään sopeutumisvalmennuskursseilla on myös muutamia harkinnanvaraisia paikkoja, joihin ei edellytetä korotettua vammaistukea. Sen sijaan diagnoosi näille paikoille pääsevillä lapsilla täytyy olla. Vaikeavammaisten paikkoja on vuosittain kahdeksan ja harkinnanvaraisia paikkoja neljä.  Kurssit kestävät kuusi päivää. Vanhemmat voivat hakea Kelasta kuntoutusrahaa kaikilta päiviltä, jos he eivät saa palkkaa kurssin ajalta.

Kursseilla on ohjattua keskustelua vanhempainryhmässä, perheiden yhteistä kuntoutuksellista toimintaa, perhetapaamisia, lastenryhmiä ja asiantuntijaluentoja. Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on kuntoutujan ja hänen perheensä hyvän ja tasavertaisen elämän mahdollisuuksien vahvistaminen. Kurssilla tuetaan kuntoutujan kasvua ja kehitystä ikä- ja kehityskausien mukaisesti samalla kun otetaan huomioon myös vanhempien ja sisarusten tarpeet. Lisäksi tavoitteena on kuntoutujan, vanhempien ja sisarusten toimintakyvyn, itsetunnon ja elämänlaadun tukeminen ja voimavarojen vahvistaminen.