Tukea itsenäiseen asumiseen

Kysymys 

Kysyisin, mistä laista tai mistä ohjeistuksesta löytäisin vastauksia siihen, mihin tukipalveluihin ja missä määrin kehitysvammainen täysi-ikäinen on oikeutettu itsenäisen asumisen tukemiseksi?

Vastaus 

Hei,

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Laki vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista (vammaispalvelulaki) 3.4.1987/380 sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta (kehitysvammalaki) 23.6.1977/519 sääntelevät asumisen järjestämisestä ja tukitoimista.

Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki ovat toissijaisia erityislakeja sosiaalihuoltolakiin nähden. Sosiaalihuoltolakia sovelletaan siis ensin palveluiden järjestämisessä. Jos riittävää palvelua ei voida järjestää sosiaalihuoltolain nojalla, silloin sovelletaan erityislakeja.

Uuden sosiaalihuoltolain 11§ sanoo, että palveluita on järjestettävä asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen.

Sosiaalihuoltolain 21§ sääntelee asumispalveluiden järjestämisestä:

Asumispalveluita on järjestettävä henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat tukea tai apua asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa niihin palveluihin, joka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumiset ja palvelut.

Itsenäisen asumisen tukipalvelut on siis järjestettävä sosiaalihuoltolain nojalla, ja jos ne eivät ole riittäviä, silloin sovelletaan erityislakeja.

Löydät yllämainitut lait Finlexistä

Lue lisää asumisesta Verneri.netistä.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus