Tukimuotoja perheille

FASD-lasta hoitavien vanhempien olisi tärkeää saada tukea. Perheiden on mahdollista hakeutua kursseille, jotka sisältävät asiantuntijaluentoja, ohjattuja vanhempainryhmiä, lastenryhmiä ja perheiden yhteistä kuntoutuksellista toimintaa.

Myös yksilöllinen perhekuntoutus on mahdollista. Kuntoutusjaksot suunnitellaan ja toteutetaan lapsen tai nuoren ja hänen perheensä yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö järjestää sekä ryhmämuotoisia kursseja että yksilöllistä kuntoutusta.

Kehitysvammaliitto järjestää FASD-nuorten vertaistukiryhmiä, joista saadut tulokset ovat olleet erittäin hyviä.

Kehitysvammaliiton FASD -tiimi antaa myös maksutonta FASD -konsultointia yksityishenkilöille, jotka kuuluvat FASD Suomi -verkostoon. Tiedustelut FASD -konsultoinnista FASD -koordinaattorilta. (ks. lisätietoa)

Tällä hetkellä Verneri-verkkopalvelussa toimii suljettu keskusteluryhmä FASD-lasten perheille. Keskusteluryhmän kautta voi verkostoitua FASD-lasta hoitavien perheiden kanssa.