Tuloksellinen työhönvalmennus

Jotta työhönvalmennus olisi tuloksellista, tarvitaan tutkittua tietoa siitä mikä toimii. Näyttöön perustuva työhönvalmennus on toimintatapa, joka on osoittautunut tuloksekkaaksi tavaksi vaikeasti työllistyvien ihmisten työllistämisessä.

Näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen juuret ovat 1970-luvun Pohjois-Amerikassa.

Näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen kulmakiviä ovat

 • toimiminen asiakkaan luonnollisissa toimintaympäristöissä
 • tuettuun työllistymiseen keskittyneet työvalmentajat
 • työllistymistavoitteen asettaminen avoimille työmarkkinoille ja
 • nopea työnetsintä.

Tuloksellisen työhönvalmennuksen laatukriteerit

Jotta työhönvalmennuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan seurata ja arvioida, tarvitaan kriteerit laadukkaalle työhönvalmennukselle.

Tuloksellisen työhönvalmennuksen laatukriteerit ovat:

 1. Työllistyminen avoimille työmarkkinoille asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi.
 2. Palvelu on avoin kaikille niille, joiden henkilökohtaisena tavoitteena on palkkatyö.
 3. Työn etsintä on aktiivista ja ripeää.
 4. Asiakkaan työpaikkaan liittyvät valinnat ja toiveet ovat kaiken lähtökohta.
 5. Työllistyvä henkilö saa riittävän pitkän ja yksilöllisiä tarpeita vastaavan työhönvalmennuksen sekä tuen työtehtävistä suoriutumiseen.
 6. Taloudellisia tukia ja etuuksia koskeva neuvonta ja ohjaus sisältyvät työhönvalmennukseen.
 7. Työhönvalmennus tekee yhteistyötä muun palvelujärjestelmän kanssa.

Lue lisää tuloksellisen työhönvalmennuksen laatukriteereistä.