Vaikeasti kehitysvammaisen henkilön sairaalahoito

Kysymys 

Jos vaikeasti kehitysvammainen aikuinen henkilö joutuu esimerkiksi leikkaukseen tai muuhun pidempää sairaalahoitoa vaativaan toimenpiteeseen, onko mahdollista, että hänet vaivutetaan koomaan/nukutetaan paranemisajaksi? Hänen ymmärryksensä ei riitä, että pitäisi maata paikoillaan.

Kenen kanssa asiasta voisi keskustella, voiko toivetta kirjata johonkin?

Vastaus 

Hei,

Terveydenhoitoa saavaa kehitysvammaista henkilöä koskevat yhtälailla samat terveydenhuoltolain mukaiset säännökset kuin kaikkia muitakin ihmisiä.

Terveydenhuoltolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus vaikuttaa omaan hoitoonsa. Siksi ensisijaisesti hoitoprosessissa on pyrittävä selvittämään henkilön oma tahto. Tähän on pyrittävä keskustelun kautta, asiakkaan ymmärtämillä keinoilla.

Keskustelu on hyvä dokumentoida, jotta on näyttöä siitä, että henkilölle on kerrottu tulevasta hoidostaan. Keskustelu tulevasta hoidosta ja sen merkityksestä on hyvä aloittaa jo hyvissä ajoin ennen operaatiota, jotta henkilön elämänlaatu ei kärsi ja traumatisoivilta tilanteilta ja elämänkriiseiltä vältytään.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sanoo, että jos täysi-ikäinen potilas ei kehitysvammaisuuden takia pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos tähän ei saada selvitystä, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena.

Laki terveydenhuollosta sanoo, että terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin.

Jotta henkilön hyvä ja kehitysvammaisuuden  tuomat erityistarpeet huomioiva kohtelu toteutuu terveydenhuollon toimenpiteessä ja sen jälkeen, suositeltavaa on konsultoida potilaan tuntevaa, hoitavaa lääkäriä ja/tai kehitysvammaisuuteen erikoistunutta lääkäriä. He osaavat varmasti kertoa, mitkä keinot potilaan paranemisprosessin aikana ovat asianmukaisia (ja hyväksi havaittuja).

Potilaan nukuttaminen tai koomaan vaivuttaminen ovat äärimmäisiä keinoja, joiden käyttöönottoa toki lääkäri voi harkita, mutta sitä ennen täytyy varmasti moniammatillisessa tiimissä tutkia muut lievemmät käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus