Vammaisen muutto asuntolaan

Kysymys 

Moi taas! Saatiin oma koti vaikeasti kehitysvammaiselle 18-vuotiaalle asumisyksiköstä. Äitinä olen hoitanut tähän saakka kaikki raha-, ym asiat, ja nyt iski epävarmuus... Voiko pojan postin ohjata edelleen lapsuudenkotiin ja voiko olla ilman edunvalvojaa, kuten tähänkin asti? Sanooko laki jotain näistä?

Vastaus 

Hei,

Laki holhoustoimesta (1.4.1999/442) sääntelee edunvalvontaa.

Alle 18-vuotiaalle henkilölle vanhemmat ovat automaattisesti edunvalvojia, mutta täysi-ikäisyyden koittaessa henkilölle, joka ei itse kykene hoitamaan esimerkiksi taloudenpitoaan on haettava edunvalvojaa maistraatista.

Kehitysvammaisen henkilön edunvalvojana voi toimia lähiomainen, kuten toinen vanhemmista.

Lue lisää edunvalvonnasta Verneri.netin sivuilta
http://www.verneri.net/yleis/edunvalvonta

Maistraatin sivulta
https://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Edunvalvonnan-tarve-ja-sen-jarjestaminen/

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus