Yhdistykset, opistot ym.

Me Itse ry

Me Itse ry on yhdistys, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten hyväksi. Me Itse järjestää tapahtumia ja ottaa kantaa asioihin. Sillä on oma vammaispoliittinen ohjelma nimeltä "Hyvä elämä me itse." Ilmajokelainen Tommi Kivimäki, 29, on yhdistyksen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuoden 2006 alusta alkaen.

"Yhdistyksessä pääsee vaikuttamaan kehitysvammaisten edunvalvontaan ja itsemääräämiseen. Tunnuksemme on: Me Itse ry Liike itsenäisen elämän puolesta. Mukaan voi liittyä kuka vaan vähintään 15-vuotias kehitysvammainen, joka haluaa edistää kehitysvammaisten hyvää ja tasa-arvoista elämää yhteiskunnassa", Kivimäki kertoo.

"Tämä on mukavaa ja hauskaa puuhaa. Valtakunnalliset ja paikalliset toiminnat sopivasti rikkovat rutiiniviikon eli normaalin viikko-ohjelman", puheenjohtaja selostaa.

Kansalais- ja työväenopistot

Suomessa toimii yli 250 kansalaisopistoa. Opistot ovat nimeltään kansalaisopistoja, työväenopistoja, vapaaopistoja, aikuisopistoja tai pelkästään opistoja. Opistot järjestävät lukuisia erilaisia kursseja erilaisille oppijoille. Tarjolla on muun muassa musiikkia, tietotekniikkaa, liikuntaa, kädentaitoja ja tanssia. Tietoa kansalaisopistoista ja neuvontaa opistojen asiakkaille on koottu OpinOpas-verkkopalveluun. Sitä voi lukea yleis- tai selkokielellä.

Seurakunta- ja järjestötoiminta

Seurakunnilla on erilaista toimintaa, kuten leiriä ja retkiä ja kehitysvammaisten kirkkopyhiä. Myös monet järjestöt toimivat ympäri Suomen. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen Partiolaiset ja Suomen Punainen Risti.