Yksilöllinen perhekuntoutus

Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus on järjestänyt sopeutumisvalmennuskurssien lisäksi yksilöllistä perhekuntoutusta. Yksilöllinen kuntoutuslaitoshoito on tarkoitettu vaikeavammaiselle lapselle ja nuorelle sekä hänen perheelleen. Kuntoutus on pitkäaikaista ja jaksotettua.

Kuntoutus on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on neurologisen ja/tai psyykkisen tai sosiaalisen kehityksen vaikeuksia. Kuntoutuksen kannalta koko perheen osallistuminen on tärkeää.

Kuntoutusjaksot suunnitellaan ja toteutetaan lapsen tai nuoren ja hänen perheensä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntoutus voi sisältää muun muassa vanhempien ohjattuja keskusteluryhmiä, lastenryhmiä, perhetapaamisia, perheiden yhteistä kuntoutuksellista toimintaa, palveluohjausta, Theraplayta ja videoavusteista vuorovaikutuksen ohjausta. Kuntoutus on Kelan korvaamaa.

Kuntoutukseen pääsy edellyttää vaikeavammaisuutta, vähintään korotettua vammaistukea sekä kuntoutussuunnitelmaa, jossa on hoitavan lääkärin suositus.