Tommi K. kysyy: Toteutuuko YK:n vammaissopimus kunnissa?

Nyt kun YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus on voimassa, minkähän verran siitä tietää ja toteuttaa kuntien sekä päättäjät että viranhaltiijat?

Se tuo ihmisarvoa vammaisille sekä tuo heitä entistä lähemmäksi osaksi yhteiskuntaa. Toivottavasti pian saadaan Suomeen taho, joka valvoo, että ihmisoikeus sopimus toteutuu ja että se toteutetaan Suomessa.

Nimi: Tommi K.