Alaikäiset ja äänestys

Miksei alaikäiset saa äänestää?

Vastaus:

Suomessa äänioikeus on tosiaan 18-vuotta täyttäneillä eli täysi-ikäisillä. Joissain maissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää.

Yksi syy 18-vuoden ikärajaan on se, että 16-17-vuotiaat tietävät politiikasta selvästi vähemmän kuin heitä vanhemmat. Heidän kiinnostuksensa politiikkaan on myös selvästi vähäisempää.

Toisaalta äänestysikärajan laskeminen 16-vuoteen voisi lisätä nuorten kiinnostusta politiikkaan. Se voisi lisätä myös äänestäjien määrää.

Poliitikot myös päättävät nuorten asioista, joten pitäisikö nuorilla itsellään siksi olla oikeus äänestää?

Kysymykseen oikeasta äänestysikärajasta ei olekaan yhtä oikeaa vastausta. Tässäkin asiassa on monta puolta.