Edunvalvoja

Mitä tarkoittaa edunvalvoja? Voitko selittää mulle, kun en käsittä tarkotaako se sitä, että on holhouksessa?

Vastaus:

Edunvalvonta ja holhous tarkoittavat samaa asiaa. Holhous on sana, josta halutaan päästä eroon, koska se on negatiivinen sana. Se antaa kuvan, että ihmistä pitää holhota. Edunvalvonta on positiivisempi. Se tarkoittaa, että edunvalvoja ajaa päämiehensä etuja yhdessä tämän kanssa.

Edunvalvoja hoitaa yleensä päämiehensä talouteen liittyviä asioita.