Ihmisoikeuksien julistus

Ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille ihmisille maailmassa.

Ihmisoikeudet on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien eli YK:n Ihmisoikeuksien julistuksessa.

Julistuksen mukaan jokainen ihminen on arvokas ja jokaisella ihmisellä on oikeus mahdollisimman hyvään elämään.

Ihmisiä ei saa syrjiä eli asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi vammaisuuden takia. Syrjintä loukkaa ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen mukaan kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

Julistuksessa mainitut oikeudet ja vapaudet kuuluvat samanlaisina kaikille maailman ihmisille. Mitään erotusta ei saa tehdä sillä perusteella, mikä on esimerkiksi ihmisen syntyperä, väri, sukupuoli, kieli, uskonto, poliittinen mielipide, omaisuus, kotimaa tai asuinpaikka.

Jokaisella on oikeus vapauteen

Jokaisella yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä, ja kaikilla on oikeus suojaan syrjintää vastaan. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

Jokaisella on oikeus lain suojaan

Kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa mielivaltaisesti puuttua. Kenenkään kunniaa ja mainetta ei saa loukata. Näitä vastaan jokaisella on oikeus lain suojaan.

Jokaisella on mielipiteen vapaus

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon, uskonnon ja mielipiteen vapaus sekä oikeus hankkia ja levittää tietoja tiedotusvälineiden kautta. Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen ja yhdistystoimintaan, mutta ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen. Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen suoraan tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä.

Jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan ja muihin etuihin, joita yhteiskunta antaa jäsenilleen. Jokaisella on oikeus työhön ja oikeudenmukaisiin työehtoihin. Jokaisella on oikeus turvaan, jos hän menettää toimeentulonsa ilman omaa syytään esimerkiksi sairauden tai vanhuuden takia. Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan.

Jokaisella on oikeus opetukseen

Jokaisella on oikeus saada opetusta yhtäläisesti kykyjensä mukaan. Jokaisella on oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen tuomista eduista.

Jokaisella on velvollisuuksia

Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen suojassa hänen yksilöllinen kehittymisensä on mahdollista. Yksilön oikeuksia ja vapauksia rajoittavat lait, joiden tarkoituksena on turvata myös toisten ihmisten oikeudet ja vapaudet sekä yhteiskunnan moraali ja järjestys.

Ihmisoikeuksia ei saa loukata

Mikään valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö ei saa tulkita tätä julistusta niin, että sillä on oikeus tehdä jotain, mikä loukkaa näitä oikeuksia ja vapauksia.

Kansainväliset sopimukset

YK:n Ihmisoikeuksien julistus on pohjana monille ihmisoikeussopimuksille, joita maailman maat ovat solmineet. Sopimusvaltiot lupaavat turvata tietyt oikeudet kansalaisilleen ja muille maassa oleville ihmisille.

Kaikki maat eivät ole hyväksyneet kaikkia tehtyjä ihmisoikeussopimuksia. Suomessa ihmisoikeussopimuksista on tullut osa suomalaista lainsäädäntöä.

Teksti: alkuperäisteksti toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry, selkokielinen mukautus Helvi Ollikainen