Opintopiirin ohjeet

Hienoa, että olette päättäneet perustaa YK:n vammaissopimuksen opintopiirin.

Tällä sivulla kerrotaan

 • miten perustatte opintopiirin
 • miten opintopiirissä opiskellaan
 • mitä tavoitteita opintopiirillä on.

Tämän sivun ohjeet ovat vain esimerkkejä. Jokainen ryhmä voi päättää itse, miten työskentelee.

Jokainen ryhmä on erilainen ja muodostuu sellaiseksi kuin sen jäsenet ovat. Tärkeintä on, että jokainen osallistuu opintopiiriin vapaaehtoisesti ja haluaa oppia. Opintopiirissä opitaan yhdessä.

Opintopiirin perustaminen

Opintopiiriin voi osallistua kuka vain YK:n vammaissopimuksesta kiinnostunut henkilö.

Hyvä ryhmän koko on 5-12 henkilöä. Jos tarvitsette tukea opiskeluun, pyytäkää mukaan opiskelukumppaneita.

Opiskelukumppani voi olla esimerkiksi

 • perheenjäsen
 • ystävä
 • ohjaaja
 • henkilökohtainen avustaja
 • tukihenkilö.

Vastuuhenkilö

Opintopiirissä on yksi vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön vastuulla on esimerkiksi

 • aloituskokouksen järjestäminen
 • käytännön järjestelyt
 • opiskeluaikataulu
 • yhteydenpito opintopiiriläisten välillä.

Kuinka usein opiskellaan?

Sopiva tahti opiskelussa on yksi kerta viikossa. Jos opiskelukertojen välillä on pidempi aika, voivat asiat unohtua.

Opintopiiriläiset sopivat yhdessä

 • kuinka monta kertaa opintopiiri kokoontuu
 • kuinka kauan yksi kokoontuminen kestää.

Miten opiskellaan?

Opiskelu aloitetaan tutustumalla YK:n vammaissopimukseen.

Näille sivuille on koottu tärkein tieto YK:n vammaissopimuksesta. Opintopiiriläiset voivat etsiä tietoa myös muista lähteistä.

Jokainen opintopiiri valitsee itse opiskelumenetelmät eli tavat, joita se haluaa käyttää. Valitkaa menetelmät, jotka sopivat teille parhaiten.

Erilaisia menetelmiä ovat esimerkiksi

 • ryhmäkeskustelut
 • piirtäminen
 • valokuvaaminen tai videoiden teko
 • näytteleminen.

Teidän ei tarvitse rajoittaa opintopiiriopiskelua sisätiloihin.

Voitte esimerkiksi kiertää kotikaupungissa ja havainnoida, miten esteettömyys siellä toteutuu.

Voitte haastaa paikallisia viranomaisia pohtimaan YK:n vammaissopimusta.

Voitte käydä kirjastossa ja pyytää kirjaston hoitajaa etsimään teille tietoa YK:n vammaissopimuksesta.

Mahdollisuuksia on niin paljon kuin te vain keksitte.

Pitäkää aloituskokous

Ennen kuin aloitatte opiskelun opintopiirissä, vastuuhenkilö järjestää aloituskokouksen.

Kokouksessa sovitaan esimerkiksi

 • opintopiirin aikataulu
 • opintopiirissä käytettävät menetelmät
 • opiskeltavat artiklat
 • opintopiirin tavoitteet.

Kaikki oppivat

Opintopiirissä kaikki ovat oppijoita, myös ohjaajat, opettajat ja vanhemmat. Kaikki opiskelevat yhdessä, miten vammaisten henkilöiden oikeuksia voidaan vahvistaa.

Valitkaa itseänne kiinnostavat aiheet

Voitte valita aiheet, jotka kiinnostavat juuri teitä.

Eri aiheita ovat esimerkiksi

 • osallisuus
 • asuminen
 • työ.

Mikä on teidän tavoitteenne?

Opintopiirin yleinen tavoite on, että ryhmän jäsenet oppivat, mitä YK:n vammaissopimus tarkoittaa heidän omassa tai läheisen ihmisen elämässä. Mitkä asiat sopimuksesta toteutuvat hyvin ja mitkä asiat huonosti? Mitä voidaan tehdä, jotta oikeudet toteutuisivat paremmin?

Tavoitteena on myös, että tieto vammaisten ihmisten oikeuksista leviää ympäröivään yhteisöön ja laajemmalle yhteiskuntaan.

Jokainen opintopiiri miettii itse, mitä tavoitteita se omalle työlleen asettaa.

Tuotokset esille

Voitte tehdä opintopiirissä erilaisia tehtäviä. Voitte piirtää, ottaa valokuvia tai tehdä videoita.

Me julkaisemme mielellämme opintopiiriläisten tuotoksia Verneri.netin sivulla. Töitä julkaistaan myös esimerkiksi Ketju-lehdessä ja Leija-lehdessä.

Voitte lähettää tuotoksia meille sähköpostilla osoitteeseen verneri(at)kvl.fi.

Voitte pitää myös keskustelupiirin

Jos ajatus opintopiiristä tuntuu raskaalta, unohtaakaa se. Tärkeintä on, että YK:n vammaissopimuksen asiat tulevat teille tutuiksi. Tutustukaa sopimukseen ja keskustelkaa yhdessä, mitä ajatuksia se teissä herättää.

Antakaa palautetta

Me kehitämme YK:n opintopiirin aineistoja koko ajan.

Kertokaa meille:

 • Mikä opintopiirityöskentelyssä on hyvää?
 • Mitä opintopiireissä pitää vielä kehittää?
 • Opitteko uutta?
 • Oliko opintopiirien aineistoista teille hyötyä?
 • Löysittekö hyviä materiaaleja, joista haluatte meille kertoa?
 • Keksittekö hyvän tehtävän, jonka voisimme lisätä tehtävien joukkoon?

Voitte antaa palautetta kyselylomakkeella. Pääset kyselylomakkeeseen opintopiirien pääsivulta.

Voitte lähettää myös sähköpostia osoitteeseen verneri(at)kvl.fi.

Kiitos avusta!