Artikla 19: osallisuus

Artikla 19 nimi on eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä.

Lukekaa yhdessä, mitä artiklassa sanotaan ja mitä se tarkoittaa. Pohtikaa sen jälkeen, miten tämän artiklan asiat toteutuvat teidän elämässänne. Kertokaa toisillenne esimerkkejä. Sen jälkeen voitte valita, mitä tehtäviä haluatte tehdä.

Mitä artiklassa sanotaan?

 • Vammaisilla henkilöillä on oikeus elää yhteisössä muiden ihmisten kanssa.
 • Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua yhteisön toimintaan muiden ihmisten kanssa.
 • Vammaisilla henkilöillä on oikeus valita missä he asuvat.
 • Vammaisilla henkilöillä on oikeus valita kenen kanssa he asuvat.
 • Vammaisilla henkilöillä on oltava saatavilla riittävästi tukipalveluja ja myös henkilökohtaista apua, jotta he voivat osallistua muiden tavoin yhteiskunnan toimintaan.
 • Koko väestölle tarkoitetut yhteiset palvelut ja järjestelyt on oltava vammaisten henkilöiden saatavissa yhdenvertaisesti muiden kanssa. Niitä on sovitettava vammaisten tarpeisiin.

Mitä artikla tarkoittaa?

Osallisuus yhteisössä

Osallisuus yhteisössä tarkoittaa sitä, että sinulla on mahdollisuus elää ja asua lähellä muita.

Osallisuus on sitä, että voit tehdä samoja asioita kuin muut.

Kaikille tarkoitetut palvelut kuuluvat myös sinulle.

Sinulle on myös tarjottava tukea, jos tarvitset sitä elämässä. Se mahdollistaa tasa-arvoisen osallistumisen.

Osallisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että sinulla on tasa-arvoinen mahdollisuus

 • terveyteen
 • koulutukseen
 • työhön ja toimeentuloon
 • kotiin
 • harrastuksiin
 • kavereihin, puolisoon ja muihin ihmissuhteisiin.

On tärkeää, että sinusta itsestäsi tuntuu siltä, että olet osallinen. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että

 • Olet tasa-arvoinen yhteisön jäsen.
 • Saat sanoa mielipiteesi ja sinua kuunnellaan.
 • Saat tukea mielipiteesi ilmaisuun, jos tarvitset siihen apua.
 • Saat vaikuttaa yhteisössäsi sen yhteisiin asioihin.

Yhteisössä jäsenet arvostavat toisiaan, ovat tasa-arvoisia keskenään ja luottavat toisiinsa. On hyvin tärkeää, että

 • Sinulta kysytään ja sinun kanssasi neuvotellaan sinua koskevista asioista.
 • Sinä saat oikeaa tietoa itseäsi koskevista asioista.
 • Sinä saat tukea päätöksentekoon, jos sitä tarvitset.
Itsenäinen asuminen

Itsenäinen asuminen tarkoittaa sitä, että voit itse päättää missä ja kenen kanssa asut. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, keneltä saat tarvitsemaasi tukea. Sinä saat tehdä normaaliin arkeen liittyviä päätöksiä kuten:

 • Mitä haluat syödä?
 • Milloin menet nukkumaan?
 • Mitä teet vapaa-ajallasi?
 • Kenen kanssa vietät vapaa-aikaasi?
 • Mitä esineitä ja tavaroita sinulla on omassa kodissasi?

Itsenäinen asuminen ei tarkoita sitä, että sinun pitää tehdä kaikki itse ilman apua. Se tarkoittaa sitä, että voit tehdä päätöksiä ja saat niiden toteuttamiseen tukea.

Kaikkien ihmisten hyvinvoinnille tärkeät asiat kuuluvat myös sinulle. Näitä ovat esimerkiksi

 • ihmissuhteet
 • päivittäiset rutiinit
 • ruoka
 • vaatetus
 • terveyspalvelut
 • liikkumisen mahdollisuus
 • mahdollisuus seksuaalisuuteen ja perheen perustamiseen
 • mahdollisuus osallistua uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan.

Yhteiskunnan on varmistettava, että sinulla on kaikki se tuki, mitä tarvitset, että nämä oikeudet toteutuvat sinun elämässäsi.

Tehtäviä

Valitkaa alla olevista tehtävistä, mitä haluatte tehdä. Voitte myös keksiä omia tehtäviä. Tärkeintä on, että pohditte yhdessä artiklan sisältöä ja sitä, miten asiat teidän omassa elämässänne toteutuvat.

 1. Lukekaa artiklan teksti ääneen. Kertokaa toisillenne esimerkkejä omasta elämästänne. Mitkä asiat toteutuvat teidän elämässänne hyvin? Mihin asioihin kaipaisitte muutosta? Miten muutos saataisiin aikaan? Kirjoittakaa tarinoita.
 2. Kertokaa toisillenne, millaisesta kodista haaveilette. Asutko unelmakodissasi? Piirtäkää unelmakodeistanne kuvia.
 3. Tehkää yhdessä video, jossa jokainen kertoo esimerkin unelmakodista.
 4. Suunnitelkaa yhdessä näytelmä, jossa kerrotte asumisen haaveista.
 5. Menkää yhdessä tutkimaan ympäristöä. Valokuvatkaa asioita, joka rajoittavat osallisuutta. Kuvatkaa myös asioita, jotka auttavat osallistumaan!
 6. Haastatelkaa yhteisönne jäseniä, miten artiklan asiat toteutuvat heidän elämässään.
 7. Pyytäkää kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimen henkilöä kahville. Pohtikaa yhdessä, mitä harrastusmahdollisuuksia kunnassa on ja miten niitä voisi kehittää.
 8. Tehkää musiikkikappale artiklan teemaan liittyen.
 9. Järjestäkää tapahtuma ”torilla tavataan”. Tapahtumassa voi olla vaikka makkaranpaistoa, näytelmä, musiikkia ja mitä tahansa muuta mukavaa.