Tervetuloa opiskelemaan YK:n vammaissopimusta!

YK:n vammaissopimus on ollut voimassa Suomessa kesäkuusta 2016 alkaen. YK:n vammaissopimus varmistaa, että vammaisilla ihmisillä on samat oikeudet kuin muilla.

Tiedätkö sinä mikä YK:n vammaissopimus on? Tiedätkö, mitä oikeuksia se vahvistaa?

Kokoa porukka. Ala opiskella YK:n vammaissopimusta yhdessä muiden kanssa Verneri.netin opintopiirissä.

Verneri.netin opintopiirisivuston rakenne

Aloittakaa opiskelu lukemalla tämän sivun jälkeen sivut

  • Aloittakaa tästä
  • Opintopiirin ohjeet.

Sen jälkeen voitte yhdessä valita, mitä artiklaa eli YK:n vammaissopimuksen osaa haluatte opiskella. Tällä hetkellä voitte opiskella vain yhtä artiklaa. Teemme niitä koko ajan lisää. Tällä hetkellä valmiina on artikla

  • artikla 19 eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä.

Osallistu opintopiirien kehittämiseen

Tämän sivuston opintopiirimateriaalit on tehnyt Verneri.net ja Kehitysvammaliiton Paikka auki II -hanke. Nyt on meneillään niin sanottu pilotointivaihe. Pilotointi tarkoittaa sitä, että olemme tehneet opintopiirimateriaaleista ensimmäiset versiot, joita testaamme teidän käyttäjien kanssa.

Jokainen opintopiiriin osallistuva voi auttaa meitä kehittämään opintopiirimateriaaleja paremmaksi. Toivomme, että annatte meille palautetta opintopiiriopiskelusta. Voitte antaa palautetta pääsivulla olevalla palaute-lomakkeella.

Pääsette Aloittakaa tästä -sivulle tästä linkistä (www.verneri.net/selko).