Alkoholin tuomat haitat

Alkoholihaitat voidaan jakaa yksittäisen rajun juomisen aiheuttamiin haittoihin ja pitkäaikaisen juomisen aiheuttamiin haittoihin. Yksittäinen raju juomiskerta voi johtaa alkoholimyrkytykseen. Se voi olla syynä myös tapaturmiin, joista kaatuminen ja hukkuminen ovat tavallisimpia. Rajuun juomiseen voi liittyä myös väkivaltaisia tappeluita ja pahoinpitelyitä.

Raju juominen voi johtaa vakavien loukkaantumisten ohella poliisin väliintuloon ja rikossyytteisiin. Pitkäaikainen alkoholin käyttö johtaa muun muassa maksakirroosiin, alkoholismiin ja haiman sairauksiin. Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa myös masennusta ja erilaisia pelkotiloja.

Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutus voi olla hengenvaarallinen

Alkoholi voi olla hyvin vaarallista henkilöille, jotka käyttävät säännöllisesti jotakin lääkettä. Erityisesti keskushermostoon vaikuttavilla kipulääkkeillä sekä uni- ja rauhoittavilla lääkkeillä on haitallisia yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa. Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutus voi johtaa myrkytyskuolemaan. Maassamme tapahtuu vuosittain noin tuhat myrkytyskuolemaa, joiden syynä on ollut lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutus. Suurin osa näistä on itsemurhia.

Lisätietoa 
  • Päihdelinkki (www.paihdelinkki.fi)
  • Klingast, Eija (toim.). Päihteetkö ongelma entäs sitten hoito? Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojekti, Sininauhaliitto.