Ammatillinen perusopetus

Peruskoulun jälkeen nuori voi valita omia kykyjään vastaavan koulutuksen. Vaihtoehtoja ovat ammatilliset oppilaitokset, erityisammattikoulut, jatko-opinnot tai ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus.

Yleisten ammatillisten oppilaitosten järjestämä ammatillinen perusopetus

Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetus järjestetään joko samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa tai erityisopetuksen linjoilla. Erityisluokkien opiskelijamäärä on tavanomaista pienempi ja luokkaa opettaa yleensä erityisopettajakoulutuksen saanut opettaja. Erityisopetuksen linjat ovat pääsääntöisesti mukana yhteishaussa. Yhteishaku on järjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti tiettyyn koulutukseen.

Yhteishakujärjestelmiä on kaksi: ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmä, jonka kautta haetaan ammatillisiin perustutkintoihin, päivälukioihin sekä osaan kansanopistojen linjoista sekä ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmä, jossa haetaan ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin. Molemmat yhteishaut toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan koulutukseen ja syksyn yhteishaussa seuraavan vuoden tammikuussa alkavaan koulutukseen.

Erityisammattikoulut

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena erityisoppilaitoksissa on antaa opiskelijalle

  • tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän pystyy suoriutumaan ammattialansa tehtävistä
  • edistää opiskelijan kuntoutumista
  • harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen elämään.

Erityisoppilaitoksissa suoritettavat ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot ovat samanlaajuisia ja lukuvuoden pituus on sama kuin muissakin ammatillisissa oppilaitoksissa. Kokonaiskoulutusaikaa voidaan pidentää, mikäli opetuksen ja kuntoutuksen tavoitteisiin pääseminen samassa ajassa muiden kanssa tuottaa vaikeuksia. Vastaavasti opiskelijan aikaisempi ammattitaito ja koulutustaso voidaan ottaa huomioon koulutusaikaa lyhentämällä.

Ammatillisten erityisoppilaitosten koulutukseen voi hakeutua suoraan oppilaitoksiin lähetettävällä hakemuksella tai yhteydenotolla. Hakuohjeet saa kustakin oppilaitoksesta.