Ammatinvalinnan ohjaus

Peruskouluikäisten oppilaiden on mahdollisuus saada tietoa jatko-opinnoista ja ammatinvalintaan liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajalta. Nuorten on myös mahdollista kääntyä työ- ja elinkeinotoimistojen puoleen.

Työ- ja elinkeinotoimistojen ammatinvalinnanohjaus ja urasuunnittelupalvelut on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille. Niiden tavoitteena on auttaa asiakasta etsimään hänelle soveltuvia ratkaisuja ammatinvalintaan, työhön ja koulutukseen liittyviin kysymyksiin sekä tekemään toteuttamiskelpoinen toimintasuunnitelma.

Ohjaus on asiakkaan ja ammatinvalintapsykologin välistä luottamuksellista yhteistyötä. Palvelumuotona käytetään pääosin asiakkaan ja ammatinvalintapsykologin välistä ohjauskeskustelua. Siinä jäsennetään asiakkaan elämäntilannetta, työelämään liittyviä odotuksia ja kiinnostuksia, koulutustaustaa ja työkokemusta.

Tarpeen mukaan arvioidaan myös terveydellisten rajoitteiden merkitystä suunnitelmien kannalta. Ohjauspalvelut ovat maksuttomia. Ohjauskeskusteluun ammatinvalintapsykologin kanssa on varattava aika työ- ja elinkeinotoimistosta.