Asumisen hyvät käytännöt

Haastavasti käyttäytyvien pienryhmäasuminen

Rovaniemellä sijaitsevan asumisyksikön asukkaat ovat laitoksesta muuttaneita nuoria, joilla on ollut haastavaa käyttäytymistä ja runsasta tuen tarvetta. Ennen muuttoa asukkaat saivat muuttovalmennusta, ja tukena oli myös yksilöllinen elämänsuunnitelma.

Asumisyksikön tilat ovat muunneltavissa tarpeen mukaan, ja asukkaat voivat liikkua tiloissa vapaasti. Asukkaiden aistiyliherkkyydet on huomioitu, ja käytössä on yksilöllisiä keinoja aistituntemusten mahdollistamiseen. Lisäksi asukkailla on käytössään yksilöllisiä stressinhallintakeinoja.

Kuvia käytetään aktiivisesti ohjaustyön tukena (mm. kuvitettu päiväohjelma, kuvat valintojen tekemisen tukena). Asukkaille järjestetään riittävästi mielekästä tekemistä: kaikki osallistuvat kotitöihin, kaikilla on harrastus, ja erilaisia asiointikäyntejä (esim. ostosten tekeminen kaupungilla) on lisätty.

Lisätietoja: Kolpeneen palvelukeskus, vs. vastaava ohjaaja Nina Joutsen, puh. 040 1687 304, nina.joutsen(at)lshp.fi.

Pienryhmäkoti haastavasti käyttäytyville henkilöille

Pienryhmäkoti tarjoaa haastavasti käyttäytyville henkilöille vaihtoehdon laitosasumiselle. Omakotitalossa sijaitsevassa kodissa asuu neljä henkilöä.

Tuki ja apu räätälöidään kunkin asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Toiminnan painopiste on arkielämän taitojen harjoittelussa.

Asiakkaat osallistuvat yksikön yhteisten pelisääntöjen laatimiseen, mikä auttaa heitä sitoutumaan niihin.

Lisätietoja: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/Honkalampi-keskus, asumispalvelut ja päivätoiminta, palveluvastaava Tuija Heiskanen, puh. 013 1717 066, tuija.heiskanen(at)pkssk.fi.

Yksilöllinen tukiasuminen

Oulussa yksilöllisen tukiasumisen asiakkaat asuvat omissa, normaalista asuntokannasta vuokratuissa asunnoissaan (asuntorypäs), joissa on tarpeen mukaan henkilökohtaiset turvalaitteet. Lisäksi käytössä on yhteistilaa. Vuokranantajana toimii VVO, jonka kanssa asukkaat tekevät vuokrasopimuksen.

Tuen järjestäminen lähtee asiakkaan tarpeista, ja keskustelussa ovat mukana myös asiakkaan läheiset. Asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelma, johon liitetään yksilöllinen palvelun toteuttamistapa, joka on sopimus asiakkaan yksilöllisen tukipalvelun sisällöstä. Palvelut mitoitetaan tarvetta vastaavat, ei liikaa eikä liian vähän.

Henkilökunta tukee asiakkaita päiväaikaan, öisin kiertää yöpartio, joka poikkeaa vain sovituissa asunnoissa. Tulevaisuudessa yöpartio toteutetaan yhteistyössä ikäihmisten palvelujen kanssa. Asiakkaat voivat tarpeen tullen ottaa puhelimitse yhteyttä yövalvottuun asumisyksikköön. Asiakkaat käyttävät pääsääntöisesti kunnan yleispalveluja (esim. avoterveydenhuolto, liikunta- ja kulttuuripalvelut).

Lisätietoja: Oulun kaupunki/Asumis- ja päiväpalvelut, sosiaalijohtaja Arja Heikkinen, puh. 044 7034 034, arja.heikkinen(at)ouka.fi, palvelupäällikkö Lea Järvenpää, puh. 044 7036 460, lea.jarvenpaa(at)ouka.fi, palveluesimies Tommi Heikka, puh. 044 7036 176, tommi.heikka(at)ouka.fi.

Yksilöllisesti räätälöidyt asumisen palvelut

Espoossa Soukankaaren asumisyksikkö sijaitsee tavallisessa kerrostalossa, ja asukkailla on omat asunnot ja vuokrasopimus suoraan vuokranantajan kanssa. Asumisyksikössä on myös kaksi asumisharjoitteluun tarkoitettua asuntoa.

Tukipalvelut on räätälöity yksilöllisesti ja sen määrä vaihtelee tarpeen mukaan. Tarvittaessa käytetään myös henkilökohtaista apua. Käytössä on mm. yksilölliset asumisen tukisuunnitelmat, jotka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja jotka ohjaavat henkilökunnan työtä. Toimintaa ohjaa asiakas edellä -periaate, ja työntekijöiden rooli on rinnalla kulkemista. Tukea saa sekä kotona että kodin ulkopuolella. Virheiden tekeminen ja niistä oppiminen on mahdollista.

Henkilökunta on paikalla arkisin ja viikonloppuisin klo 7 – 21, öisin asiakkaat saavat tarvittaessa puhelimitse yhteyden päivystävään työntekijään. Asiakkaille järjestetään myös yhteistoimintaa, jota suunnitellaan mm. asukaskokouksissa.

Periaatteena on, että asukas saa asua omassa kodissa elämänsä loppuun saakka. Yksikössä toteutetaan tarvittaessa myös saattohoitoa.

Lisätietoja: Espoon kaupunki/vammaispalvelut, vastaava ohjaaja Sanna Mohsen, puh. 046 877 1787, sanna.mohsen(at)gmail.com.

Hajasijoitetut asunnot ja asuntoryhmät

Kehitysvammaisten henkilöiden kodit sijaitsevat Liedon Littoisissa vanhaan tehdasmiljööseen remontoiduissa kiinteistöissä osana tavallista asuntokantaa.

Tukiasunnot ja ryhmäkodit on hajasijoitettu. Verkarannan asumisyksikkö koostuu kolmesta eri ikäisille asukkaille tarkoitetusta asuntoryhmästä. Nuorille tarjotaan myös mahdollisuutta asumisharjoitteluun. Asukkaat ovat osallistuneet asuntojen suunnitteluun.

Lisätietoja: KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus/Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kehittämiskoordinaattori Pirjo Valtonen, puh. 040 5132 716, pirjo.valtonen(at)kto-vs.fi.

Asumisen yhteiskehittäminen

Jämsässä asumista suunnitellaan yhteiskehittelyn menetelmällä, joka on kehitetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Kehitysvammaliiton Arjen keskiössä -hankkeessa.

Asiakkaat ovat alusta saakka mukana suunnittelemassa omaa asumistaan. Tarvittaessa heillä on tukenaan oma avustaja. Suunnittelussa käytetään työpajatyöskentelyä, jossa tehdään näkyväksi asiakkaiden ajatuksia ja toiveita asumisestaan. Työskentelyssä hyödynnetään mm. selkokieltä ja kuvia.

Työpajatyöskentelystä kertyvä tieto viitoittaa suunnan asuntojen suunnittelulle.Toimintamalli on sovellettavissa eri elämänvaiheisiin, niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyynkin.

Lisätietoja: Jämsän kaupunki/vammaispalvelut, asumisyksikön esimies Leena Rauhamäki, puh. 040 7343 730, leena.rauhamaki(at)jamsa.fi.