Asumisen yksilölliset tukipalvelut

Asumiseen liittyvien palvelujen tulee turvata kehitysvammaiselle henkilölle itsemääräämisoikeus sekä mahdollisuus yksilöllisyyteen ja osallisuuteen. Koska asumiseen liittyvä tuki ja palvelut koskevat käytännössä henkilön koko elämän järjestämistä, on parempi puhua yksilöllisestä tuesta kuin pelkästään asumisen tukemisesta.

Lähtökohtana yksilölliset tarpeet

Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana tulee olla kunkin henkilön yksilölliset tarpeet. Kehitysvammaisen henkilön pitää voida itse ilmaista, millaiset asiat ovat hänelle tärkeitä ja mitä hän elämältään toivoo. Käytännössä valintoja tehtäessä tarvitaan kehitysvammaisen henkilön, hänen omaistensa tai läheistensä, kunnan ja palveluntuottajien yhteistyötä, jotta sopiva ratkaisu asunnosta ja siihen liittyvistä palveluista löydetään.

Sen sijaan, että yksilö sijoitettaisiin olemassa oleviin palveluihin, tulisi palvelut ja tukitoimet räätälöidä hänen tarpeidensa mukaisesti.

Yksilöllinen tuki on joustavaa

Kehitysvammainen henkilö tarvitsee tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja tukea tehdessään omia valintojaan. Useimmat pystyvät tekemään valintoja, kun saavat riittävästi tietoa ja tukea päätöksenteon pohjaksi.

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen käytännön tasolla edellyttää tukena olevalta henkilökunnalta sitä, että kehitysvammaisen henkilön omia valintoja kunnioitetaan. Tämä koskee monia arjen tilanteita, kuten sisustusvalintoja, siisteyttä ja päivärytmiä. Henkilökunnan tehtävänä on tukea kehitysvammaista henkilöä niin, että etsitään keinoja toteuttaa niitä asioita, joita henkilö itse ilmaisee haluavansa tehdä jokapäiväisessä  elämässään.

Ihmissuhteiden tukeminen on olennainen osa yksilöllistä tukea. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. avustamista ystävien luo pääsemisessä tai ystävien etsimisessä. Lisäksi henkilökuntaa usein tarvitaan avuksi konkreettisiin kuten arjen askareisiin, siivoukseen, ruoanlaittoon ja kaupassakäyntiin.