Autismi

Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, johon liittyy vaihtelevia toiminnan esteitä vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa ja käyttäytymisessä.

Autismin kirjoon kuuluvat autistisen oireyhtymän lisäksi Aspergerin oireyhtymä, Rettin oireyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö ja laaja-alainen kehityshäiriö.

Autismin kirjon henkilöiltä monet useista ihmisistä itsestään selviltä tuntuvat asiat vaativat oppimista. Rutiinit ja tuttuus tuovat turvallisuuden tunnetta. Usein onkin tärkeää käyttää samanlaista tapaa jäsentää elämää sekä kotona että muualla.

Lisätietoa 

Vieraskielinen materiaali