Avohoidon erikoislääkäri, Pohjois-Savon poliklinikka, Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä tarjoaa Itä-Suomen alueella monipuolisia kehitysvamma-alan tutkimus- ja kuntoutuspalveluja kaikenikäisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kuntayhtymällä on poliklinikat Kuopiossa, Pieksämäellä, Mikkelissä ja Muuramessa. Keskuspaikkana on Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Lääkärin virkoja on kuntayhtymässä seitsemän ja lisäksi käytetään eri erikoisalojen konsultaatiopalveluita. Pohjois-Savon poliklinikalla Kuopiossa suunnitellaan kuntoutusta avohoidon asiakkaille ja tarjotaan tukea kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Työryhmääsi kuuluu psykologi, sosiaalityöntekijä ja tarpeen mukaan puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti. Työ on monipuolista ja palkitsevaa. Hae meille moniammatillisen ja ammattitaitoisen tiimin jäseneksi!

Pohjois-Savon poliklinikalla Kuopiossa on haettavana 30.6.2019 mennessä

AVOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRKA

Kelpoisuusehtona virkaan on erikoislääkärin pätevyys. Soveltuvia erikoisaloja ovat lastenneurologia, lastenpsykiatria, yleislääketiede, neurologia ja psykiatria. Kokemus kehitysvamma-alasta katsotaan eduksi. Poliklinikan erikoislääkärinä sinulla on mahdollisuus osallistua kliinisen työn ohessa poliklinikan toiminnan kehittämiseen. Viran vastaanottamisen ajankohta on sovittavissa.

Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan määräaikaisesti myös kehitysvamma-alasta kiinnostuneet laillistetut lääkärit. Palkkaus neuvotellaan hakijan pätevyyden, palkkatoivomuksen, muodostuvan työnkuvan sekä lääkärisopimuksen pohjalta. Virka voidaan täyttää myös osa-aikaisesti ja työaikasi on neuvoteltavissa joustavasti.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa www.vaalijala.fi/tyopaikat  

Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Erikoislääkäri.

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta virkasuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Tiedustelut: avopalvelujen ylilääkäri Tiina Hankama puh. 050 389 9350

Lisätietoja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi