Avustaja ja tulkkipalvelut

Vammaisella tai erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on oikeus saada avustajapalveluja ja tulkitsemispalveluja, jos hän tarvitsee niitä opiskelunsa tueksi. Usein ammattikoulut järjestävät avustajan ja tulkkipalvelut.

Jos opiskelija on vaikeavammainen, hänellä on oikeus saada henkilökohtainen avustaja.

Avustaja voidaan palkata opiskelupaikkakunnalta.