Dementia

Kehitysvammaisten henkilöiden eläessä yhä vanhemmiksi monet ikääntymiseen liittyvät sairaudet koskettavat myös heitä. Dementia on yksi näistä sairauksista.

Kehitysvammaisilla dementian esiintyvyys on sama kuin väestössä keskimäärin (n. 7-13 %). Kun yhä useampi elää vanhaksi, yhä useampi ehtii sairastua dementoiviin sairauksiin.

Kehitysvammaisten dementiaan liittyy monia erityispiirteitä. Downin syndroomassa kliinisen dementian esiintyvyys on n. 50 %, eli joka toinen Down-henkilö dementoituu elämänsä aikana.

Dementian tunnistaminen on joskus vaikeaa, koska dementia ilmenee useilla eri tavoilla. Se voi ilmetä tiedonkäsittelyvaikeuksina, käytöshäiriöinä tai toimintakyvyn heikkenemisenä. Tästä syystä dementian tunnistamiseen, diagnosointiin ja hoitoon tarvitaan monipuolista osaamista ja moniammatillista yhteistyötä. Tämä edellyttää kaikilta osallistujilta tietoa ja ymmärrystä dementiasairauksista ja niiden hoidosta.

Tästä osiosta saat perustietoa dementiasta ja sen erityispiirteistä kehitysvammaisilla henkilöillä. Osiosta saat myös vinkkejä dementiatyön kehittämiseen kehitysvammapalveluja tuottavissa organisaatioissa ja yksiköissä.

Alkuperäinen teksti: PsT, Kliininen neuropsykologi Heli Numminen, 2007

Lisätietoa 

Kehitysvammaisten muistisairauksiin liittyviä hankkeita:

Hankkeiden sivuilta löydät työvälineitä muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen sekä muuta hyödyllistä tietoa.