Eettistä pohdintaa

Sikiötutkimuksiin liittyy monia eettisiä kysymyksiä, joita odottavat perheet saattavat pohtia. Kenellä on oikeus syntyä? Onko meillä oikeus synnyttää vammainen lapsi? Miten pärjäisimme vammaisen tai sairaan lapsen kanssa? Millaiseksi elämä vammaiselle lapselle muodostuisi?

Olisi tärkeää, että jokainen raskaana oleva nainen miettisi etukäteen, miksi haluaa osallistua tutkimuksiin. Erityisesti ultraäänitutkimusta ei mielletä seulontatutkimukseksi. Usein ensisijainen syy osallistua on mahdollisuus nähdä kehittyvä lapsi ensimmäistä kertaa. Oli päätös seulontoihin osallistumisesta mikä tahansa, tärkeintä on, että se perustuu vapaaehtoisuuteen ja harkittuun päätökseen. 

Jokainen päätös on perheen kannalta oikea, ja niitä olisi hyvä kunnioittaa niin yksilötasolla kuin yhteiskunnassa laajemmin. On hyvä myös muistaa, että mitkään tutkimukset, kuten ultraäänitutkimus tai istukka- ja lapsivesitutkimus, eivät pysty löytämään kaikkia perimän muutoksia tai sairauden aiheuttajia.

Lasten hankkimiseen liittyy myös eettistä pohdintaa. Nykyään puhutaan paljon siitä, että tulevaisuudessa vanhemmat saattavat pystyä valitsemaan tulevan lapsensa ominaisuuksia. Perintötekijät määrittävät lapsen ulkonäköä, temperamenttia ja osin terveyttä. Lapsen ominaisuuksia ei kuitenkaan nyky-yhteiskunnassa pysty valitsemaan ja lapsen saamiseen liittyy aina epävarmuutta, jonka jokainen lasta odottava joutuu käymään läpi.