Emotionaaliset tuen tarpeet eri ikäkausina

Vaikka tarpeet ovat yksilöllisiä, liittyy eri ikäkausiin tiettyjä tyypillisiä asioita, jotka voivat tuottaa emotionaalisen tuen tarpeita.

Nuoruus

Nuoren, aikuistuvan henkilön elämässä tapahtuu paljon muutoksia niin oman itsen kuin konkreettisten asioidenkin tasolla. Aikuiseksi kasvaminen ei aina ole helppoa.

Samaan aikaan tulevaisuuteen liittyvät kysymykset saattavat mietityttää: Mitä elämältäni haluan? Millaisen kodin, millaisen työn? Mitä haluan tehdä, miten aikaani viettää ja kenen kanssa? Katkeavatko merkitykselliset ihmissuhteet koulun päättymisen myötä? Miten löydän itselleni puolison ja voinko perustaa perheen? Itsetuntemus ja itseluottamus - millaisiksi nämä ovat matkan varrella rakentuneet?

Halu elää mahdollisimman itsenäistä elämää voi olla suuri, mutta samaan aikaan avun ja tuen tarpeet ovat kuitenkin läsnä. Tässä elämänvaiheessa henkilö voi alkaa uudella tavalla pohtia sitä, ovatko omat mahdollisuudet samanlaiset kuin kaikilla muilla esimerkiksi jatko-opintojen, työllistymisen tai asumisen suhteen.

Aikuisuus

Aikuisuudessa korostuvat omannäköinen elämä, yksilöksi ja aikuisuuteen kasvaminen, samoin kuin itsensä hyväksyminen. Viimeistään tässä vaiheessa moni on irtaantunut vanhemmistaan ja muuttanut pois lapsuudenkodistaan. Yksi keskeisistä asioista on mielekkään työn löytäminen - tunne siitä, että tekee jotakin hyödyllistä.

Rakkauteen liittyvät asiat, läheisen ihmissuhteen löytäminen, parisuhteessa eläminen tai omista toiveista huolimatta mahdollinen kumppanin puuttuminen voivat vaatia työstämistä. Aikuisena voi myös löytää uudenlaisia rooleja muista huolehtimisen kautta. Omien vanhempien hyvinvointi ja pärjääminen sekä heidän mahdollisen kuolemansa pohtiminen voivat tulla ajankohtaiseksi. Toisaalta saattaa löytyä uusia rooleja setinä ja täteinä.

Kaiken keskellä minä ei välttämättä ole kehittynyt, ja omat mielipiteet saattavat pohjimmiltaan olla muiden ihmisten mielipiteitä. Arjessa voi ilmetä opittua avuttomuutta, myös uskonpuutetta omiin kykyihin. Henkilö voi tulla kohdelluksi ikuisena lapsena, jonka parhaan tietää aina viime kädessä joku muu.

Ikääntyminen

Ikääntyvät kehitysvammaiset ovat henkilöitä, joilla on hyvin monenlaisia elämäntarinoita. Heillä on erilaisia kokemuksia siitä, millä tavoin heihin on eri ikäkausina suhtauduttu, millaisia rooleja heillä on elämänsä varrella eri yhteisöissä ollut ja millaiseksi itse kunkin elämänpolku on matkan varrella muotoutunut. Taustalla saattaa olla traumaattisiakin elämänkokemuksia.

Ikääntyessä huolet liittyen omaan terveydentilaan ja mahdollisiin sairauksiin usein lisääntyvät. Mitä joku sairaus tarkoittaa ja miten sen kanssa voi elää? Myös oman kuoleman pohtiminen voi olla asia, johon tarvitaan emotionaalista tukea.

Toisaalta ikääntyminen ja elämänkokemus ovat voineet vahvistaa ja lujittaa omaa positiivista minäkuvaa siinä määrin, etteivät elämän kriisit ja tapahtumat välttämättä aiheutakaan emotionaalisen tuen tarvetta samalla tavoin kuin nuorempana.