Ensitietoa

Minulla tai läheiselläni todettiin FASD. Mitä teen?

Tällä sivulla on viisiportainen ensitieto-ohjeistus.

Se voi olla hyödyksi silloin kun sinulle tai läheisellesi on todettu FASD.

Hankin tietoa FASDista

FASD tarkoittaa alkoholialtistuksen aiheuttamien vaikutusten kirjoa.

Hankkimalla tietoa FASDista ymmärrät paremmin, millaisia vaurioita alkoholi voi aiheuttaa yksilön oppimisen, aistitietojen käsittelyn ja käyttäytymisen osa-alueilla. FASD voi näkyä myös kasvuhäiriöinä ja poikkeavina kasvonpiirteitä, mutta aina näin ei ole. 

Internetissä on paljon erilaista tietoa FASDista. Muista, että osa netissä olevasta FASD-tiedosta sisältää paljon negatiivissävytteisiä yleistyksiä ja väärinkäsityksiä. Siksi lähteisiin on hyvä suhtautua aina kriittisesti.

Luen oman arviointini

Tutkimukset tehnyt tiimi käy yhdessä asiakkaan (ja perheen) kanssa läpi arvioinnin tulokset, ja samalla tehdään kuntoutussuunnitelma (joka päivitetään säännöllisesti). Kun diagnoosi annetaan, yleensä mukana tulee kopio arvioinnista.

Arvioinnissa käsitellään sitä, millä tavalla FASD vaikuttaa sellaisilla aivojen alueilla kuin esimerkiksi kieli, muisti ja tarkkaavaisuus.

FASD vaikuttaa jokaiseen yksilöön eri tavalla. Arviointiin tutustuminen voi auttaa ymmärtämään, mitkä asiat tuottavat sinulle tai läheisellesi haasteita. Se voi myös auttaa tunnistamaan, mitkä ovat vahvuuksia!

Laadin toimintasuunnitelman

Kun ymmärrät FASD:n vaikutukset ja tiedät, missä asioissa tarvitset apua, voit alkaa laatimaan strategioita, joiden avulla onnistut paremmin arjessa.

Strategioiden on hyvä lähteä yksilön vahvuuksista.

Strategioiden tulisi tukea oppimistyylejä ja vahvistaa voimavaroja, ei heikentää niitä.

Etsin tukea itselleni/läheiselleni

Löydät tukea ja tietoa suomeksi FASDista Kehitysvammaliiton ja Verneri.netin FASD–tietopankeista.
Sivuja päivitetään aktiivisesti. Niillä tiedotetaan esimerkiksi paikallisten tukiryhmien kokoontumisesta, koulutuksista ja FASD-mentoroinnista.

Liityn FASD Suomi -verkostoon

Kehitysvammaliitto ylläpitää FASD Suomi-verkostoa. Siihen kannattaa liittyä!

FASD Suomi -verkosto kokoaa yhteen FASD – osaajia. Verkoston tavoitteena on kehittää ja jakaa tietoa FASDista Verkosto on täysin anonyymi.

Voit liittyä FASD Suomi-verkostoon tästä linkistä!